BASKET

New

BT12-016

BT12-016 กระเช้าผลไม้สดขนาด 12'' ประกอบด้วย องุ่นแดงนอกไร้เมล็ด  ส้มสีทอง สาลี่ทอง แอปเปิ้ลแต่งด้วยโทนสีเขียวขาว ดอกไม้สดสีเขียวขาว มอบในงานวันเกิด งานอวยพรผู้ใหญ่ ส่งได้ทุกโอกาสสำคัญ (เปลี่ยนสีดอกไม้ได้ค่ะ)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 

 

New

BT12-015

BT12-015 กระเช้าผลไม้สดขนาด 12'' ประกอบด้วย องุ่นแดงนอกไร้เมล็ด  ส้มสีทอง สาลี่ทอง แอปเปิ้ลแต่งด้วยโทนสีแดงขาว ดอกไม้สดสีแดงขาว มอบในงานวันเกิด งานอวยพรผู้ใหญ่ ส่งได้ทุกโอกาสสำคัญ (เปลี่ยนสีดอกไม้ได้ค่ะ)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 

 

New

BT12-014

BT12-014 กระเช้าผลไม้สดขนาด 12'' ประกอบด้วย องุ่นแดงนอกไร้เมล็ด  ส้มสีทอง สาลี่ทอง แอปเปิ้ล เมล่อน สตอเอบรี่ แต่งด้วยโทนสีเหลืองขาว ดอกไม้สดสีเหลืองขาว มอบในงานวันเกิด งานอวยพรผู้ใหญ่ ส่งได้ทุกโอกาสสำคัญ (เปลี่ยนสีดอกไม้ได้ค่ะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,200 ฿2,200
 

 

New

BT12-013

BT12-013 กระเช้าผลไม้สดขนาด 12'' ประกอบด้วย องุ่นแดงนอกไร้เมล็ด  ส้มสีทอง สาลี่ยี่ทอง แอปเปิ้ลกีวี่ แต่งด้วยโทนสีฟ้าขาว ดอกไม้สดสีฟ้าขาว มอบในงานวันเกิด งานอวยพรผู้ใหญ่ ส่งได้ทุกโอกาสสำคัญ (เปลี่ยนสีดอกไม้ได้ค่ะ)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 

 

New

BT12-012

BT12-012 กระเช้าผลไม้สดขนาด 12'' ประกอบด้วย องุ่นแดงนอกไร้เมล็ด  ส้มสีทอง สาลี่ยี่ทอง แอปเปิ้ล แต่งด้วยโทนสีฟ้าขาว ดอกไม้สดสีฟ้าขาว มอบในงานวันเกิด งานอวยพรผู้ใหญ่ ส่งได้ทุกโอกาสสำคัญ (เปลี่ยนสีดอกไม้ได้ค่ะ)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 

 

New

BT14-07

BT14-07 กระเช้าผลไม้สด ขนาด 16'' แอปเปิ้ลแดง องุ่นแดงไร้เมล็ด ส้มสีทอง กีวี่ สาลี่เกาหลี สาลี่ทอง  แต่งด้วยดอกไม้สดโทนฟ้า ขาว ส่งเยียมผู้ป่วย ส่งให้ผูใหญ่ ส่งเป็นกำลังใจ งานวันเกิด ส่งได้ทุกโอกาสสำคัญ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,500 ฿3,500
 

 

New

BT12-010

BT12-010 กระเช้าผลไม้สดขนาด 12'' ประกอบด้วย องุ่นแดงนอกไร้เมล็ด สาลี่เกาหลี ส้มสีทอง สาลี่ยี่ทอง แอปเปิ้ล แต่งด้วยโทนสีเหลืองทอง ดอกไม้สดสีขาวเหลือง มอบในงานวันเกิด งานอวยพรผู้ใหญ่ ส่งได้ทุกโอกาสสำคัญ (เปลี่ยนสีดอกไม้ได้ค่ะ)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 

 

New

BT12-09

BT12-09 กระเช้าผลไม้สดขนาด 12'' ประกอบด้วย มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 5 ผล แต่งด้วยโทนสีเหลืองทอง ดอกไม้สดสีขาวเหลือง มอบในงานวันเกิด งานอวยพรผู้ใหญ่ ส่งได้ทุกโอกาสสำคัญ (เปลี่ยนสีดอกไม้ได้ค่ะ)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,500 ฿1,500
 

 

New

BT12-08

BT12-08 กระเช้าผลไม้สดขนาด 12'' ประกอบด้วย องุ่นเขียวนอก ส้มสีทอง แอปฟูจิ สาลี่เกาหลี แต่งด้วยโทนสีชมพู ดอกไม้สดสีชมพู มอบในงานวันเกิด งานอวยพรผู้ใหญ่ ส่งได้ทุกโอกาสสำคัญ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 

 

New

BT14-11

BT14-11 กระเช้าผลไม้สด ขนาด 16'' แอปเปิ้ลแดง องุ่นเขียวนอก เชอรี่ 1 กก  ส้มสีทอง กีวี่ สาลี่เกาหลี ลูกแพร  แต่งด้วยดอกไม้สดโทนสีชมพู ส่งเยียมผู้ป่วย ส่งให้ผูใหญ่ ส่งเป็นกำลังใจ งานวันเกิด ส่งได้ทุกโอกาสสำคัญ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,200 ฿6,200
 

 

New

BT14-10

BT14-10 กระเช้าผลไม้สด ขนาด 14'' แอปเปิ้ลแดง องุ่นเขียวนอก ส้มสีทอง กีวี่ สาลี่เกาหลี ลูกแพร  แต่งด้วยดอกไม้สดโทนสีชมพู ส่งเยียมผู้ป่วย ส่งให้ผูใหญ่ ส่งเป็นกำลังใจ งานวันเกิด ส่งได้ทุกโอกาสสำคัญ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,500 ฿3,500
 

 

New

BT14-09

BT14-09 กระเช้าผลไม้สด ขนาด 14'' กระเช้านมตราหมี 20 กระป๋อง แต่งด้วยดอกไม้สด ส่งเยียมผู้ป่วย ส่งให้ผูใหญ่ ส่งเป็นกำลังใจ ส่งได้ทุกโอกาสสำคัญ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,500 ฿2,500
 

 

New

BT14-08

BT14-08 กระเช้าผลไม้สด ขนาด 16''เมล่อนยี่ปุ่น แอปเปิ้ลฟูจิ ส้มสีทอง สาลี่ญี่ปุ่น องุ่นเขียวหรือแดงไร้เมล็ด แต่งดอกไม้โทนสีขาว ส่งได้ทุกโอกาสสำคัญ อวยพรวันเกิดผู้ใหญ่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,500 ฿5,500
 

 

New

BT12-11

BT12-11 กระเช้าผลไม้สด ขนาด 12'' แอปเปิ้ลฟูจิ ส้มสีทอง สาลี่ทอง  นมตราหมี 4 กระป๋อง แต่งดอกไม้โทนสีส้ม ส่งได้ทุกโอกาสสำคัญ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,800 ฿1,800
 

 

New

BT14-06

BT14-06 กระเช้าผลไม้สด ขนาด 14'' เมล่อน อแปฟูจิ ส้มสีทอง สาลี่ญี่ปุ่น องุ่นแดงไร้เมล็ด แต่งดอกไม้โทนสีสีทอง ชมพูแดง ส่งได้ทุกโอกาสสำคัญ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,500 ฿4,500
 

 

New

BT12-07

ขนาดกระเช้า 12'' แต่งดอกไม้โทนขาวแดงส่งได้ทุกโอกาสสำคัญ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 

 

New

BT12-06

BT12-06 กระเช้าผลไม้ ขนาด 12''แต่งโทนสีขาวเขียว องุ่นแดงนอกไร้เมล็ด สาลีทอง แอปเปิ้ลฟูจิ ส้มสีทอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 

 

New

BT14-05

BT14-05 กระเช้าผลไม้สด ขนาด 14'' เมล่อน อแปฟูจิ ส้มสีทอง สาลี่ญี่ปุ่น องุ่นเขียวหรือแดงไร้เมล็ด แต่งดอกไม้โทนสีฟ้ขาว ส่งได้ทุกโอกาสสำคัญ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,500 ฿3,500
 

 

New

BT14-04

BT14-04 กระเช้าผลไม้สด ขนาด 14'' เมล่อน แอปฟูจิ สาลี่เกาลี สาลี่ญี่ปุ่น ส้มสีทอง องุ่นนอกไร้เมล็ด กีวี จัดแต่งด้วยดอกไม้สด โทยนสีขาวน้ำเงิน  

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,500 ฿3,500
 

 

New

BT14-03

BT14-03 กระเช้าผลไม้สด ขนาด 14'' องุ่นเขียว ทับทิมนอก สาลี่เกาหลี ส้มสีทอง แอปฟูจิ สาลี่ญี่ปุ่น แต่งด้วยดอกไม้สดโทนสีชมพู 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,500 ฿3,500
 

 

New

BT14-02

BT14-02 กระเช้าผลไม้ ขนาด 14'' เมล่อน องุ่นเขียวนอก สตรอเบอรี่เกาหลี ส้้มสีทอง แอปฟูจิ สาลี่ญี่ปุ่น แต่งด้วยดอกไม้สด โทนสีเขียวแดง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,000 ฿4,000
 

 

New

BT14-01

BT14-01 กระเช้าผลไม้สด ขนาดา 15'' ประกอบด้วย องุ่นเขียว เมล่อน ส้มสีทอง แอปฟูจิ สาลี่เกาหลี องุ่นแดงนอกไร้เมล็ด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,500 ฿4,500
 

 

New

BT12-05

BT12-05 กระเช้าผลไม้ขนาดกระเช้า 12'' ประกอบด้วย องุ่นแดงนอกไร้เมล็ด ส้มสีทอง แอปฟูจิ สาลี่ทอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 

 

New

BT12-04

BT12-04 กระเช้าผลไม้ ประกอบด้วย องุ่นแดงนอก ส้มสีทอง สาลี่ทองแอปฟูจิ กีวี่ แต่งกระเช้าโทนสีทอง ดอกไม้สดโทนสีชมพู

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,500 ฿2,500
 

 

New

BT12-03

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 

 

New

BT12-02

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,500 ฿2,500
 

 

New

BT12-01

BT12-01 กระเช้าผลไม้ขนาด 12'' โทนสีขาวแดง ประกอบด้วย องุ่นแดงนอกไร้เเมล็ด ส้มสีทองแอปเปิ้ลฟูจิ สาลี่ทอง สาลี่เกาหลี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้